بوكس شهرستان كوهدشت
نوشته شده در تاريخ 92/01/13 توسط خاوری |

نوشته شده در تاريخ 93/06/25 توسط خاوری |

شلوار عجیب فوتبالیست ایرانی/عکس

متاسفانه جو فوتبال و تیپ فوتبالیست ها حالا زیربنا و اصالتشان بماند این روزها جوانان و نوجوانان مارا

 به سمت وسوی دیگری می برد و متاسفانه مسئولین ورزش هم در این مسیر درگرداب  وحشتناک

 انحراف جوانان گرفتارآمده اند

دراین بحران ناجی و راهکار فقط مدیریت جهادی است که در ورزش لرستان کمتر دیده میشود  استفاده

 از نیروهای متخصص و دلسوز وتوانمند و باتجربه وکارآمد نیاز است

 

شلوار عجیب فوتبالیست ایرانی/عکس

نوشته شده در تاريخ 93/06/25 توسط خاوری |

متاسفانه جو فوتبال و تیپ فوتبالیست ها حالا زیربنا و اصالتشان بماند این روزها جوانان و نوجوانان مارا

 به سمت وسوی دیگری می برد و متاسفانه مسئولین ورزش هم در این مسیر درگرداب  وحشتناک

نوشته شده در تاريخ 93/06/23 توسط خاوری |

با مدال برنز قاسم رضاپی تیم ملی کشتی فرنگی قهرمان جهان شد

نوشته شده در تاريخ 93/06/23 توسط خاوری |
درتاریخ۲۱/۶/۱۳۹۳ برنامه مسابقات لیگ بوکس لرستان اعلام شد

 مسابقات برگشتت در شهرستانها

برادر حجت الله اعتمادیان داور برجسته کشور وعضو هیئت بوکس لرستان در تماس تلفنی وارسال فمسی به هیئت بوکس شهرستان کوهدشت برنامه مسابقات لیگ بوکس لرستان  رااعلام کرد

مورحه ۱۳۹۳/۹/۲۷             خرم آباد  ----    بروجرد 

مورحه ۱۳۹۳/۹/۲۸              دورود   -----  کوهدشت 

 مورحه ۱۳۹۳/۹/۲۹          الشتر----       نورآباد      

  مورحه ۱۳۹۳/۱۰/۱۱          دورود    بروجرد

مورحه ۱۳۹۳/۱۰/۱۲       نورآباد- خرم آباد        

 

مورحه ۱۳۹۳/۱۰/۱۳            بروجرد       کوهدشت-  

مورحه ۱۳۹۳/۱۱/۹           الشتر              دورود - 

 مورحه ۱۳۹۳/۱۱/۱۰             نورآباد         بروجرد 

مورحه ۱۳۹۳/۱۱/۱۱            کوهدشت    خرم باد - 

مورحه ۱۳۹۳/۱۱/۲۳               خرم آباد        الشتر 

مورحه ۱۳۹۳/۱۱/۲۴                کوهدشت     نورآباد  

مورحه ۱۳۹۳/۱۱/۲۵                الشتر             بروجرد 

مورحه ۱۳۹۳/۱۲/۱۷                دورود            خرم آباد 

مورحه ۱۳۹۳/۱۲/۸                  الشتر        کوهدشت

 مورحه ۱۳۹۳/۱۲/۲۵                نور آباد           دورود 

 

نوشته شده در تاريخ 93/06/23 توسط خاوری |
درمورخه ۱۳۹۳/۶/۲۱ برنامه مسابقات لیگ بوکس لرستان اعلام شد

 مسابقات رفت در شهرستانها

برادر حجت الله اعتمادیان داور برجسته کشور وعضو هیئت بوکس لرستان در تماس تلفنی وارسال فمسی به هیئت بوکس شهرستان کوهدشت برنامه مسابقات لیگ بوکس لرستان  رااعلام کرد

مورحه ۱۳۹۳/۷/۳             خرم آباد-     بروجرد 

مورحه ۱۳۹۳/۷/۴            کوهدشت-    دورود 

 مورحه ۱۳۹۳/۷/۵          نورآباد---      الشتر

  مورحه ۱۳۹۳/۷/۱۷           بروجرد-    دورود 

مورحه ۱۳۹۳/۷/۱۸            نورآباد-    خرم آباد 

 

مورحه ۱۳۹۳/۷/۱۹            کوهدشت-    بروجرد 

مورحه ۱۳۹۳/۸/۱            دورود -  الشتر

 مورحه ۱۳۹۳/۸/۲            بروجرد -  نورآباد

مورحه ۱۳۹۳/۸/۳            خرم باد -  کوهدشت

مورحه ۱۳۹۳/۸/۱۵             الشتر-    خرم آباد

مورحه ۱۳۹۳/۸/۱۶            نورآباد-    کوهدشت

مورحه ۱۳۹۳/۸/۱۷            بروجرد -  الشتر

مورحه ۱۳۹۳/۹/۱۳            خرم آباد -  دورود

مورحه ۱۳۹۳/۹/۱۴            کوهدشت -  الشتر

 مورحه ۱۳۹۳/۹/۱۵           دورود -      نور آباد - 

 

نوشته شده در تاريخ 93/06/21 توسط خاوری |

امیررضا مردادی مقدم قهرمان دلاور بوکس جوانان کشور برای مبارزه ای بزرگ همراه تیم بوکس جوانان لرستان عازم کرمانشاه شد تا از عنوان قهرمانی خود دفاع کند و عضویت خودرا درتیم ملی جوانان کشور تثبت نماید .

برای این دلاور مردبوکس  کوهدشتی دعا می کنیم

نوشته شده در تاريخ 93/06/16 توسط خاوری |

مصاحبه با رئیس هیئت بوکس شهرستان کوهدشت

خبرنگار وبلاگ:لطفاخودتان را معرفی کنید.

کریم خاوری هستم متولد سال 1331شهرکوهدشت کارشناس مدیریت بازرگانی

ازچه سالی بوکس را شروع کرده اید لطفا شرح بدهید.....

 ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ 93/06/16 توسط خاوری |

  

آقای حجت الله اعتمادیان داور برجسته بوکس کشور وعضوهیئت بوکس لرستان  درتماس تلفنی که با مدیریت وبلاگ بوکس داشتند گفتند :

بنام خدای بزرگ ومهربان وسلام به کلیه بوکسورها وزحمتکشان بوکس لرستان وتبریک میلاد امام رضا علیه السلام : 

با عنایت به اینکه سطح ارتقاء یافته بوکس لرستان وبدست آوردن مقام قهرمانی در جوانان وبزرگسالان واخیرا نیز مقام قهرمانی بوکس در رده نوجوانان کشور  که در کردستان شهرستان بانه برگزار شده بود بدست آورده است توانست قدرت وتوانائی خودرا نشان دهدبرای به ثمررساندن نتیجه زحمات این عزیزان برنامه ریزی هائی از قبیل تشکیل هشت تیم برای شرکت در لیگ بوکس استان  انجام داده است  .

استاد اعتمادیان درادامه افزود:سوابق بوکس لرستان به سالهای دور یعنی سال 1353 که استاد عبدالرضا انصاری قهرمان بوکس آسیا شده بودبرمی گردد وبوکسورهای ارزشمند و با اخلاق وتکنیک تا کنون درسطح کشور و جهان دارد  به همین منظور برآن شدیم تا با برگزاری مسابقات لیگ این اعتبار را افزون دهیم وبا انتخاب بهترین ها خودرا برای بدست آوردن سکوهای قهرمانی درآسیا وجهان توسعه دهیم .

حجت الله اعتمادیان جوان خوش فکر هئیت بوکس لرستان که آوازه اخلاق نیکو وعدالت در داوری او زیبنده وستودنی است در ادامه اظهار داشت :

به احترام نزدیک شدن به ماه محرم وحرمت این ماه  و فصل امتحانات دانش آموزان این مسابقات را به بعد از این ایام گذاشته ایم

ایشان گفتند: از مربیان محترم این زحمتکشان فی سبیل الله وهیئت های محترم که با دست خالی و فقط به عشق خدمت به بوکس خودرا وقف کرده اندمی خواهیم تا فرصت را غنیمت بشمارند وبا تمرینات منظم بوکسور های شهرستان ها را برای شرکت درلیگ آماده کنند

مدیریت وبلاک بوکس کوهدشت اطمینان دارد با وجود برادرارجمندمان اعتمادیان بوکس لرستان روزهای طلائی و خوبی را در پیش روی دارد ُ.

 درصورت مساعدت و اعتماد به این جوان با اخلاق امیدواریم بوکسورهای لرستان  به اهداف بلندی که دارند برسند .

 

 ادامه مطلب...
نوشته شده در تاريخ 93/05/31 توسط خاوری |

امیررضا محمدی                      خاوری                                    کریمی

 

درباره وبلاگ
مسابقات رفت لیگ بوکس استان لرستان اعلام شد

مورحه ۱۳۹۳/۷/۳ خرم آباد- بروجرد

مورحه ۱۳۹۳/۷/۴ کوهدشت- دورود

مورحه ۱۳۹۳/۷/۵ نورآباد--- الشتر

مورحه ۱۳۹۳/۷/۱۷ بروجرد- دورود

مورحه ۱۳۹۳/۷/۱۸ نورآباد- خرم آباد

مورحه ۱۳۹۳/۷/۱۹ کوهدشت- بروجرد

مورحه ۱۳۹۳/۸/۱ دورود - الشتر

مورحه ۱۳۹۳/۸/۲ بروجرد - نورآباد

مورحه ۱۳۹۳/۸/۳ خرم باد - کوهدشت

مورحه ۱۳۹۳/۸/۱۵ الشتر- خرم آباد

مورحه ۱۳۹۳/۸/۱۶ نورآباد- کوهدشت

مورحه ۱۳۹۳/۸/۱۷ بروجرد - الشتر

مورحه ۱۳۹۳/۹/۱۳ خرم آباد - دورود

مورحه ۱۳۹۳/۹/۱۴ کوهدشت - الشتر

مورحه ۱۳۹۳/۹/۱۵ دورود - نور آباد -

===============
مسابقات برگشت لیگ استان لرستان
مورحه ۱۳۹۳/۹/۲۷ خرم آباد ---- بروجرد

مورحه ۱۳۹۳/۹/۲۸ دورود ----- کوهدشت

مورحه ۱۳۹۳/۹/۲۹ الشتر---- نورآباد

مورحه ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ دورود بروجرد-

مورحه ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ نورآباد- خرم آباد

مورحه ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ بروجرد کوهدشت-

مورحه ۱۳۹۳/۱۱/۹ الشتر دورود -

مورحه ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ نورآباد بروجرد

مورحه ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ کوهدشت خرم باد -

مورحه ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ خرم آباد الشتر

مورحه ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ کوهدشت نورآباد

مورحه ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ الشتر بروجرد

مورحه ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ دورود خرم آباد

مورحه ۱۳۹۳/۱۲/۸ الشتر کوهدشت

مورحه ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ نور آباد دورود


موضوعات
آخرين مطالب
فال حضرت حافظ
آرشيو مطالب
پيوند ها


برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وبتمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به صاحب آن مي باشد.